Skip to main content Skip to search

Nieuws

Informatie UBO-Register

Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het nieuwe UBO-register. Hier informeren wij u over deze registratieplicht en geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over het UBO-register.

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register is een register waarin vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten registreren (zie hierna over wanneer iemand ‘UBO’ is). Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme. De gedachte is dat het tegengaan hiervan makkelijker wordt als duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een entiteit is/zijn. Op die manier zijn personen en organisaties (zoals accountants, advocaten en notarissen) beter geïnformeerd over degenen met wie zij een zakelijke relatie aan (willen) gaan.

Welke informatie is openbaar?
Een deel van de informatie over de UBO’s is openbaar. Het gaat om de voor- en achternaam, geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit, het land waar de UBO woonachtig is en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Welke informatie is niet openbaar?
Gegevens over de UBO’s die niet openbaar zijn en alleen in te zien zijn door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) zijn het burgerservicenummer (BSN) / buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), de geboortedag, het geboorteland en de geboorteplaats, het woonadres, een afschrift van geldig identiteitsdocument en een afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt (zoals een kopie aandeelhoudersregister, een kopie certificaathoudersregister of een kopie van een oprichtingsakte).

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De volgende organisaties moeten UBO’s inschrijven: bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte), waarborgmaatschappijen en coöperaties, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met onderneming. Ook de volgende personenvennootschappen moeten UBO’s inschrijven: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De UBO-registratieplicht geldt daarnaast voor Europese nv’s, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben, en rederijen.

Uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO-register zijn onder meer beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en verenigingen van eigenaren. Ook buitenlandse juridische entiteiten hebben in Nederland geen registratieplicht, maar die vallen mogelijk onder de registratieplicht voor het UBO-register van het land van herkomst.

Wanneer moet de UBO worden ingeschreven?
Rechtspersonen en vennootschappen die al bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO(’s) te registreren. Rechtspersonen en vennootschappen die nog niet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben een week de tijd vanaf het moment waarop de verplichting tot de opgave in het handelsregister ontstaat (bijvoorbeeld de oprichting). Als de UBO’s in de toekomst wijzigen, dan moet dat direct worden geregistreerd.

Waar kan de UBO worden ingeschreven?
Registratie in het UBO-register vindt plaats via de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Wat houdt de ‘terugmeldplicht’ van Wwft-dienstverleners in?
Bij dienstverlening die onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) valt, zijn dienstverleners (onder wie wij als boekhouders/accountants, maar ook advocaten en notarissen) wettelijk verplicht om ‘cliëntenonderzoek’ te doen. Bij het Wwft-cliëntenonderzoek moet het UBO-register worden geraadpleegd.

Als er verschil zit tussen de geregistreerde informatie in het UBO-register en de UBO-informatie die de Wwft-dienstverlener zelf heeft, dan is de Wwft-dienstverlener wettelijk verplicht om dat te melden bij de Kamer van Koophandel. Dit is de ‘terugmeldplicht’ bij Wwft-dienstverlening. De terugmelding moet worden onderbouwd met stukken. De Kamer van Koophandel stelt vervolgens de juridische entiteit op de hoogte dat een verschil is gemeld en stelt haar in de gelegenheid de informatie in het UBO-register te controleren. De Kamer van Koophandel vraagt geen informatie op bij de UBO’s.

Wanneer is iemand een UBO?
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon of vennootschap. Volgens de wet is de UBO elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Een UBO is dus altijd een natuurlijk persoon. Een juridische entiteit kan één of meer UBO’s hebben (of pseudo-UBO’s).

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moeten er één of meer ‘pseudo-UBO’s’ worden aangewezen. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel. Het verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap wie daaronder moet worden verstaan.

Meer informatie over het UBO-register?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog behoefte hebben aan aanvullende informatie of nog vragen hebben, kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl), de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of neem contact met ons op.

Read more

5 vragen aan Nancy Groeneweg – eigenaar CFM Bedrijfsadministratie

CFM Bedrijfsadministratie werkt samen met Visma eAccounting Accountancy. Onlangs heeft Visma de mede-eigenaar 5 vragen gesteld. Nieuwsgierig? Lees hieronder het interview.

1. Wat houdt u momenteel zakelijk het meest bezig?

Momenteel zijn wij druk bezig met het slaan van een automatiseringsslag. Denk hierbij aan het optimaal gebruikmaken van alle Visma-diensten en andere tools waarmee we werken. Dat noem ik werken aan de toekomst, het zoveel mogelijk digitaal verwerken van de administratie. Want dan zorg je ervoor dat de ondernemer zelf zich kan bezighouden met het laten groeien van zijn/haar bedrijf. Als ‘het geraamte’, zoals wij dat noemen, staat, heeft men een goede basis voor een zorgeloze onderneming. In ieder geval op administratief vlak!

2. Wat zou er moeten veranderen in uw sector?

Er is al een hoop aan het veranderen in de administratieve sector. Waar onze klanten voorheen nog hun administratie in dozen en ordners kwamen afleveren, verloopt nu vrijwel alles digitaal. Natuurlijk hebben wij nog een enkele klant waarbij het nog wel zo gaat, maar ook die proberen we langzaam over te halen om digitaal te gaan werken. Er valt een hoop tijdwinst mee te behalen en ook het toegenomen enthousiasme onder onze klanten valt op. 

Dus wat er verder nog moet veranderen in onze sector? Zoveel mogelijk digitaliseren, waardoor de klant zich echt metondernemer kan bezighouden.

3. Waar bent u op zakelijk gebied het meest trots op en wat had u beter anders kunnen doen?

CFM Bedrijfsadministratie

Wij zijn het meest trots op de manier waarop wij zaken doen met onze klanten. Een persoonlijke aanpak is voor ons de hoogste prioriteit. Wij hechten waarde aan de persoon achter de onderneming. Immers, als het daar goed mee gaat, dan groeit de onderneming automatisch mee. Die insteek is wellicht anders dan die van sommige andere boekhoudkantoren. 

Wij hebben de meeste klanten gekregen door mond-tot-mondreclame ontvangen en zijn pas dit jaar echt actief geworden op social media. Als er iets beter had gekund dan hadden we eerder kunnen starten met het gebruikmaken hiervan.

4. Met wie zou u wel eens rond de tafel willen en waarom?

Dat is een zeer goede vraag. Er zijn genoeg mensen met wie ik aan tafel zou willen zitten. Denk aan partijen die ons kunnen assisteren of ondersteunen op het gebied van automatisering, zodat wij kunnen blijven innoveren. Meegaan met de tijd of zelfs voorop te lopen vinden we erg belangrijk omdat wij klanten zo altijd het neusje van de zalm kunnen (blijven) bieden.

Wij willen dan ook graag met (nieuwe) klanten rond de tafel voor een goed gesprek. Door goed met klanten te communiceren kunnen we hen de optimale service bieden. 

Ook zouden wij graag met Visma rond de tafel willen Samenwerken is immers key en samen staat men altijd sterker dan alleen.

5. Heeft u nog een goed advies voor uw collega-ondernemers?

Blijven communiceren met de klanten. Regelmatig horen wij van (nieuwe) klanten dat zij bij andere boekhouders eens in de zoveel tijd een rapportage onder de neus gedrukt krijgen, zonder enkele vorm van uitleg over wat er nu eigenlijk op te zien is. Het resultaat? De ondernemers lezen rapportages niet en blijven op die manier onwetend van de stand van zaken binnen hun bedrijf. 

Wij houden onze klanten altijd op de hoogte van hun administratie, maar leggen ook uit wat een balans of resultatenrekening is en hoe ze die het beste kunnen lezen. Dát is voor ons zeer belangrijk!

Read more

Interview met de directie van CFM Bedrijfsadministratie

Vandaag is het een jaar geleden dat onze eigenaren Esther Lemmers – Witteveen en Nancy Groeneweg – Twickler bijeen kwamen om Nancy toe te voegen als mede-eigenaar van CFM Bedrijfsadministratie. Een mooi moment om even bij stil te staan met een interview met Nancy.

Lees het interview hier:

 • Vertel iets over uzelf

Mijn naam is Nancy Groeneweg-Twickler en ik ben 35 jaar oud. Vorig jaar september (2020) ben ik getrouwd met mijn grote liefde Joop en samen hebben wij een prachtige dochter Joanna van inmiddels alweer 9 jaar. Hoewel ik mijn accent probeer te onderdrukken, zal je kunnen horen dat ik uit Rotterdam kom. Niks mis mee natuurlijk! Vanaf de middelbare school ben ik al de richting van administratie ingegaan en tot op de dag van vandaag is dat de beste keuze voor mij geweest en geniet ik hier nog iedere dag van. Een enthousiaste zakenvrouw met een grote dosis humor, zo kan je mij het beste omschrijven.

 • Wat zijn uw doelen?

Mijn doel is om Accountant te worden en met ons bedrijf CFM Bedrijfsadministratie daardoor de schakeling te maken naar een accountantskantoor. Dit is iets wat ik vanaf het begin al in mijn hoofd had en gelukkig zijn we daar begonnen stappen mee in het maken. Een mooi kantoor waar iedereen terecht kan met zijn administratie, maar zeker ook voor advies en coaching gesprekken. Het ondersteunen van een onderneming, maar net zo goed de ondernemer zelf. Doordat wij als bedrijf, maar ook zeker ik als persoon, blijf groeien, kunnen wij onze klanten de optimale service (blijven) bieden.

 • Welke opleiding heeft u gevolgd en volgt u nu ook nog een opleiding?

Ik heb diverse opleidingen gevolgd. Ik ben een bezig bijtje! Zo heb ik diverse opleidingen gevolgd en behaald in de administratieve branche, maar zo ben ik ook een gediplomeerd vakfotograaf. Afgelopen week heb ik het heuglijke nieuws ontvangen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding HBO Oriëntatie Bedrijfseconomie. Gelukkig maar! Want hierdoor is mijn deur naar de start van mijn opleiding voor Accountant geopend. Ik heb gelijk de koe bij de hoorns gevat en mij ingeschreven voor deze bachelor opleiding waar ik begin April 2021 mee zal gaan starten.

 • Wat vindt u aantrekkelijk aan uw beroep?

Het meest aantrekkelijke aan dit beroep is het ondersteunen van mensen in de ruggengraat van hun onderneming. Het is een feit dat als de administratie niet klopt, je niet goed een onderneming kunt runnen. Het is immers onmogelijk een juiste balans te vinden tussen kostprijs en omzet, zolang de administratie niet up-to-date is. Het is dan ook mijn missie om ondernemers te helpen op dit vlak. Hoe vaak ik wel niet hoor dat als ondernemers een balans en resultatenrekening onder hun neus krijgen, niet weten wat ze precies zien. Resultaat, ze bekijken deze gegevens dan ook niet. Naast het verwerken van de administratie ook de ondernemer kunnen coachen is dan ook heel leuk om te doen.

 • Welke werkzaamheden voert u uit?

Als mede-eigenaar van deze prachtige onderneming hou ik mij vooral bezig met de bedrijfsprocessen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een nieuw logo laten ontwerpen waar wij enorm trots op zijn. Deze zullen wij aankomende maandag bekend gaan maken op onze Social Media! Ook behoren de personele zaken tot mijn takenpakket. Maar vooral bestaan mijn dagelijkse werkzaamheden in het ondersteunen van onze klanten in welke vorm dan ook. Zowel het voeren van hun administratie als het adviseren van diverse vraagstukken op administratief vlak.

 • Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen CFM Bedrijfsadministratie?

Wij zijn momenteel met 4 personen. Drie medewerkers en één stagiair. Wij hebben een leuk team zo! Iedereen is goed op elkaar ingespeeld en is gevuld met een goede dosis humor. Dat is wel heel belangrijk. Een dag niet gelachen is immers een dag niet geleefd!

 • Hoe blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen uw vakgebied?

Wij blijven via verschillende kanalen op de hoogte van alles wat er gebeurd in ons vakgebied. Dit kan zijn door de informatie stroom vanuit onze diverse pakketten waarmee wij werken. Ook hebben wij diverse forums waar wij juridische informatie kunnen halen en krijgen wij dagelijks nieuwsbrieven en tips en trics binnen in de email. Maar ook de studie die ik onlangs ben begonnen heeft een complete juridische database. Wij zullen hoe dan ook op alle mogelijke manier up-to-date blijven van de ontwikkelingen in ons vakgebied en deze uiteraard delen met onze klanten.

 • Jullie maken nog geen gebruik van Social Media?

Klopt! Voorheen hebben wij ons nog niet echt verdiept in Social Media. Alles ging via mond op mond reclame wat uiteraard de beste reclame is die je maar kan bedenken. Echter hebben wij tóch besloten om ook aan de gang te gaan met Social Media. Niet zo zeer om expressief nieuwe klanten aan te trekken dan wel om klanten te informeren. Wij snappen als geen ander dat een ondernemer bezig is met hetgeen waarvoor hij of zij is gestart, het ondernemen. Administratie moet dan zo makkelijk en transparant mogelijk gemaakt worden. Door gebruik te maken van de sociale media platformen kunnen wij die educatie op oppervlakkig niveau geven. Door die kleine handvatten merken wij bij onze huidige klanten een schifting naar stabielere administratieve onderneming.

Vanaf maandag 15 maart 2021 zullen wij starten met onze Social Media avontuur. Volg ons gerust!

 • Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Dit kan op diverse manieren. Zowel per email of per telefoon.
Telefoon             015 3333 001
Email                 info@bedrijfs-admin.nl
Facebook           CFM Bedrijfsadministratie
LinkedIn            CFM Bedrijfsadministratie
Instagram          @cubuzfinancialmanagement

 • Tot slot…

Wist u dat de letters CFM van CFM Bedrijfsadministratie staan voor Cubuz Financial Management? Onze juridische naam is Cubuz Financial Management B.V., maar hebben gekozen voor de handelsnaam CFM Bedrijfsadministratie.

Read more

Dga-beloningen, welke mogelijkheden zijn er in deze tijden?

Velen worden getroffen door de coronacrisis. Het kabinet heeft inmiddels allerlei maatregelen getroffen voor ondernemers. Wat nu voor de dga? Wat kunt u regelen en adviseren om door de coranacrisis te komen?

NOW
Een van de maatregelen betreft de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Op basis hiervan kunnen ondernemers, onder voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van de loonsom. Dga’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en vrijwillig verzekerden, komen niet in aanmerking voor de NOW. De dga heeft dan eventueel alleen recht op de Tozo, de regeling voor zzp’ers voor een uitkering tot bijstandsniveau.

Tozo
Ondernemers die beneden het bestaansminimum dreigen te komen, kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een uitkering aanvragen die het inkomen aanvult tot het bestaansminimum. De maximumtermijn is drie maanden en het maximumbedrag is € 1.500 netto per maand.

Dga
Als dga is men in beginsel geen zelfstandig ondernemer, maar voor het Bbz, en dus voor de Tozo, wordt de dga wel als zelfstandig ondernemer aangemerkt indien men als dga alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit en gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming werkt.
Tip!  Uw cliënt (dga) kan dus een beroep op deze regeling doen, mits hij voldoet aan het urencriterium, volledige zeggenschap heeft, de financiële risico’s draagt en de BV het dga-salaris niet kan uitbetalen.

Fiscaal gebruikelijk loon
Als dga is men op basis van artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 verplicht om een gebruikelijk loon uit de BV op te nemen. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon in 2020 is € 46.000. In verliesgevende situaties kon de dga al tot een lager loon besluiten.

Lager fiscaal gebruikelijk loon
Inmiddels is bekend geworden dat de BV en de dga in 2020 een lager loon mogen afspreken in verhouding tot de omzetdaling. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit is toegestaan als de crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en de liquiditeit van de BV. Dit wordt achteraf getoetst aan het einde van het jaar, aangezien er dan meer duidelijkheid bestaat over het effect van de coronacrisis op de resultaten van de BV. Loon dat de dga al heeft genoten over de verstreken perioden in 2020, kan niet worden teruggedraaid. Mocht op het einde van het jaar dus blijken dat het loon van de dga ten onrechte naar beneden is bijgesteld, dan moet er achteraf een correctie plaatsvinden. Weeg dit dus zorgvuldig af, stem dit schriftelijk af met uw dga-cliënt en leg dit goed vast in het cliëntendossier.

Vaste reiskostenvergoeding dga
Inmiddels zitten we al een aantal weken in een ‘intelligente lockdown’. Veel werknemers, en ook dga’s, werken nu gedwongen thuis. Geen woon-werkverkeer dus.

Reiskosten
Aan werknemers en dga’s kunnen de reiskosten worden vergoed. Op declaratiebasis bedraagt deze onbelaste vergoeding € 0,19 per kilometer. Bij een hogere vergoeding is het meerdere belast. De reiskosten kunnen ook worden vergoed via een vaste kostenvergoeding. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een (fulltime)werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar een vaste werkplaats rijden. Ook dga’s komen in aanmerking voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Goedkeuring gebruiken
Als een werknemer langdurig afwezig is, dan moet de vaste onbelaste reiskostenvergoeding na deze periode worden stopgezet. Langdurig betekent meer dan zes weken. Aanvankelijk werd aangenomen dat indien een werknemer en dus ook een dga langdurig thuis werkt door de coronacrisis, ook deze vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet worden stopgezet. Op 14 april 2020 schreef het Ministerie van Financiën in een brief dat zij het in deze bijzondere tijd ongewenst vindt dat een werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of tot het belast loon moet rekenen. Het is dus goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding, op dezelfde manier als voor deze crisis, onbelast kan worden vergoed. Een wijziging in het reispatroon veroorzaakt door de coronacrisis, leidt dus niet tot fiscaal verplichte aanpassing van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Laptop of extra beeldscherm
Het is ook mogelijk om vanuit de BV bijv. een extra laptop of tweede beeldscherm onbelast ter beschikking te stellen aan een dga (werknemer van de BV). Hiervoor geldt dat de BV de kosten van de voorziening moet betalen en dat deze niet worden doorberekend aan de dga. Verder geldt dat de voorziening noodzakelijk moet zijn voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking (dit zal meestal geen probleem zijn: bijv. voor de bankrekening is internet nodig).

Internetaansluiting
Ook kan de BV de internetaansluiting thuis onbelast vergoeden. Hierbij geldt eveneens de voorwaarde dat er moet worden voldaan aan het hiervoor genoemde noodzakelijkheidscriterium. Vaak is er sprake van een alles-in-één pakket, waarin ook de tv zit. In dat geval mag de BV alleen het internetdeel van de kosten vergoeden.

Read more

Uitgifte vouchers of tegoedbonnen, hoe zit het met de btw?

Er worden tijdens deze coronacrisis tal van initiatieven ontwikkeld door ondernemers om het hoofd boven water te houden. Een daarvan is de uitgifte van waardebonnen, tegoedbonnen of vouchers. Hoe zit het dan met de btw?

Omzet naar voren halen
Om bepaalde sectoren te ondersteunen, wordt er opgeroepen om waardebonnen of vouchers te kopen, bijv. om op een later moment uit eten te gaan of (eventueel met korting) een massage te krijgen. Op deze manier proberen ondernemers omzet naar voren te halen en hun liquiditeit enigszins te verbeteren.

Hoe zit het met de btw?
Een veelgestelde vraag is welke gevolgen dit heeft voor de btw. Moet de btw worden afgedragen op het moment dat een voucher wordt verkocht of als deze wordt ingeleverd? Dit is afhankelijk van het soort voucher.

Enkelvoudige vouchers

Vooraf duidelijk waar het om gaat
Op hoofdlijnen zijn er fiscaal namelijk twee soorten vouchers, te weten enkelvoudige en meervoudige. Bij een enkelvoudige voucher staat op het moment van verkoop reeds vast waar de levering of dienst te zijner tijd zal plaatsvinden (in welk land). Daarnaast is al duidelijk wie de leverancier zal zijn en welk btw-tarief er van toepassing is. Denk hierbij aan een tegoedbon voor een massage.
Let op:  Enkelvoudige vouchers zien niet per definitie op eenmalige leveringen of diensten. Zo is de welbekende 10-badenkaart voor het zwembad ook een enkelvoudige voucher.

Btw bij uitgifte verschuldigd
Voor de heffing van de btw geldt dat deze direct bij verkoop van de enkelvoudige voucher is verschuldigd. Het moment waarop de voucher wordt ingewisseld, doet niet ter zake.

Meervoudige vouchers

Meerdere mogelijkheden
Op het moment dat het nog niet geheel duidelijk is waar de levering of de dienst plaats zal vinden, wie de leverancier zal zijn of welk btw-tarief er van toepassing is, is er sprake van een meervoudige voucher. Denk bijv. aan een hotelbon, omdat hierbij nog niet duidelijk is in welk hotel er overnacht gaat worden. Maar ook een tegoedbon voor een luxe diner valt hieronder. Weliswaar is dan wel al bekend bij welk restaurant de klant gaat eten, het toepasselijke btw-tarief is nog onduidelijk. De bon kan namelijk zowel worden gebruikt voor het eten (laag btw-tarief) als alcoholhoudende drankjes (hoog btw-tarief).

Btw verschuldigd bij inlevering
In een dergelijke situatie kan bij de verkoop van de voucher nog niet worden bepaald door wie en hoeveel btw er moet worden afgedragen. Daardoor is de btw-heffing hierbij uitgesteld tot het moment dat de voucher daadwerkelijk wordt ingeleverd. Pas op dat moment moet de leverancier van de dienst of het goed de btw in zijn aangifte opnemen.

Tegoedbonnen

Bij annuleringen
Veel afspraken worden op dit moment geannuleerd. Wat nu als u uw klanten hiervoor een tegoedbon geeft? Hoe pakt dit uit voor de btw?

Zonder bijbetaling
Als de tegoedbon wordt verstrekt zonder dat de klant bij inwisseling hoeft bij te betalen, is er in feite sprake van een voucher. Hiervoor gelden de regels die in dit artikel zijn besproken.

Met bijbetaling
Moet er bij inwisseling wel worden bijbetaald, dan is er in feite sprake van een kortingsbon. De uitgifte hiervan is belast met btw. Op het moment dat de bon bij u wordt ingewisseld, komt de korting in mindering op het factuurbedrag en zodoende op de daarover verschuldigde btw.

Ga na of uw voucher een enkelvoudige of een meervoudige voucher is. Dit verschil is namelijk bepalend voor de btw-heffing. Uiteraard is het mogelijk om op basis van de steunmaatregelen voor de daadwerkelijke afdracht van de btw bij de Belastingdienst drie maanden uitstel van betaling aan te vragen.

Read more

Nieuwe (belasting)maatregelen

Het kabinet heeft vrijdag zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen. Zo komt er een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een ruimere verliesverrekening. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld en er komt een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Door de maatregelen komen er dit jaar tijdelijk ruim 4 miljard euro minder belastinginkomsten binnen, die volgend jaar alweer grotendeels terug worden verwacht.

De zes maatregelen:

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel, meldt het kabinet.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verliezen die VPB-belastingplichtige bedrijven dit jaar verwachten te lijden mogen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan die verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.

Read more

Wat betekent corona voor u op de werkvloer?

Het coronavirus roept allerlei vragen op, ook steeds meer vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen ervan. Moet u bijv. het loon doorbetalen als een werknemer in quarantaine moet? Wat als er scholen worden gesloten?

In quarantaine …

Stel dat een van uw medewerkers thuis of in het buitenland in quarantaine zit en dus niet aan het werk kan. Moet u dan het loon van deze werknemer doorbetalen of kunt u hem verplichten vakantiedagen op te nemen?

Geen arbeid, wel loon, tenzij …
Op grond van de wet heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, ook als hij niet werkt. Dat is alleen anders als de reden om niet te werken in redelijkheid voor zijn eigen rekening behoort te komen.

Niet voor rekening van de werknemer
In veel gevallen komt de reden van het niet-werken voor rekening van de werknemer. Denk bijv. aan de situatie dat een werknemer zijn vliegtuig mist, waardoor hij niet op tijd terug is van vakantie. Bij quarantaine ligt dat echter genuanceerder.

Quarantaine = wettelijke plicht
Het in quarantaine zitten, omdat iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, geldt als een wettelijke verplichting. Als uw werknemer daardoor twee weken in quarantaine moet zitten en daardoor niet kan werken, geldt dit als een reden die in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer behoort te komen. In die situatie moet u dus het loon van uw werknemer doorbetalen. Tip.  U zou kunnen zeggen dat deze situatie erg lijkt op het niet kunnen werken vanwege ziekte, zodat u kunt volstaan met betaling van minstens 70% van het overeengekomen loon. Let op.  Het is (nog) onduidelijk hoe rechters hierover denken.

Geen vakantiedagen
Het in quarantaine zitten in het buitenland, kan ook niet worden gezien als vakantie. Het is dus ook niet mogelijk uw werknemer te verplichten vakantiedagen op te nemen.

“Misschien ben ik wel besmet …”

Stel dat uw werknemer aangeeft dat hij liever thuis werkt, omdat zijn directe collega wat grieperig oogt en hij wil voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus. Moet u dan hieraan gehoor geven?

Het hangt ervan af …
Of u daaraan tegemoet moet komen, hangt vooral af van de situatie. Waarop baseert uw werknemer zijn vermoeden? Als zijn collega alleen griepverschijnselen heeft, zonder dat hij een risicogebied heeft bezocht of contact heeft gehad met iemand die besmet is, is de kans klein dat er sprake is van een besmetting met het coronavirus. In dat geval hoeft u niet in zijn verzoek mee te gaan.

Werkweigering
Als de werknemer in dat geval weigert om naar het werk te komen, kunt u dat als werkweigering zien. U bent dan niet verplicht het loon door te betalen. Is er wel sprake van een mogelijke besmetting, dan ligt het meer voor de hand dat u de betrokken collega naar huis stuurt met het verzoek zich te melden bij een arts.

De kinderen thuis …

Wat nu als uw werknemer niet kan komen werken, omdat de school of de kinderopvang gesloten is?

Calamiteitenverlof!
In zo’n situatie kan een werknemer voor korte duur een beroep doen op het calamiteitenverlof. Dit is echter een verlof dat bedoeld is om in een korte periode een acuut privéprobleem op te lossen. Het geldt dus niet voor een langere periode. Tip.  Als een werknemer langer thuis wil blijven om voor zijn kinderen te zorgen, kunt u hierover afspraken maken met uw werknemer. Hierbij geldt wel als uitgangspunt dat uw werknemer onbetaald verlof opneemt.In quarantaine zitten is een wettelijke verplichting, zodat uw werknemer het recht op loondoorbetaling behoudt. Uw werknemer die voor zijn kinderen moet zorgen vanwege een schoolsluiting, kan alleen aanspraak maken op calamiteitenverlof om dit acute probleem op te lossen.

Read more

Hulpmaatregelen Tozo en NOW, wat voor de BV en dga?

Ondernemersland wordt overspoeld met hulpmaatregelen. Prachtig, maar ziet u door de bomen het bos nog? Wat is er nu wel of niet geschikt voor de BV of diens dga? We zetten het voor u op een rijtje.

Tozo

Veel zelfstandigen die inkomsten mislopen in verband met de coronacrisis, kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op basis van deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers die aan de voorwaarden voldoen:

 1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen tot het sociaal minimum. Dit komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden of maximaal € 1.050 (netto) voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur bedraagt drie maanden en kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 worden aangevraagd. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 mei 2020. Tip.  Er wordt geen vermogens- of partnertoets toegepast. Ook hoeft u de uitkering niet terug te betalen. Let op.  De werkelijke genoten inkomsten controleert de gemeente achteraf.
 2. een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157, tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening bedraagt drie jaar. Tot 2021 hoeft u niet af te lossen. Bij de aanvraag dient er aannemelijk te worden gemaakt dat het bedrijf een liquiditeitsprobleem heeft als gevolg van de coronacrisis.

Inlichtingenplicht
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering (bijv. uw veranderde inkomenssituatie), bent u verplicht om dit bij uw gemeente te melden. De gemeente zal de uitkering dan aanpassen of stopzetten.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • u woont in Nederland en uw bedrijf (of de hoofdzakelijke werkzaamheden) is eveneens in Nederland gevestigd;
 • u voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar);
 • uw onderneming is voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Starters
Bent u nog geen jaar geleden gestart met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam te zijn geweest in uw bedrijf. Ook niet-facturabele uren, zoals het administreren, het bijwerken van de website en acquisitie tellen mee.

Wat met de dga?
Ook als dga van een BV kunt u een beroep doen op de tijdelijke regeling als:

 • u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week werkzaam bent in de onderneming;
 • er sprake is van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s;
 • u verklaart en aannemelijk kunt maken dat de BV u nu geen salaris kan uitbetalen.

Aanvraag
Vraag de Tozo aan in uw woongemeente.

NOW

Heeft u een omzetverlies van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden, dan kunt u vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen. Het percentage van de tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (20% van 90%) van de loonsom, etc.

Formule
De NOW is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De formule hiervoor is (voor werkgevers die maandaangifte loonheffingen doen): A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Dit is de rekenregel voor de subsidie voor de loonkosten tussen 1 maart en 31 mei 2020.

Voorschot
Van de berekende subsidie via de formule krijgt u een voorschot van 80%. Aangegeven wordt dat dit voorschot binnen twee à vier weken na de aanvraag in drie termijnen ter beschikking komt, maar mogelijk eerder.

Welke werknemers?
De subsidie is bedoeld voor de loonkosten van alle werknemers die bij u in dienst zijn. Het salaris van flexwerkers wordt ook gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden
Een voorwaarde is dat u uw medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen. Daarbij mag u tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ontslaat u wel een werknemer om deze reden, dan wordt het loon van de desbetreffende werknemer(s) verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom die bepalend is voor de subsidie.

Definitieve vaststelling
24 weken na de subsidieperiode dient u de definitieve aanvraag in te dienen. Doet u dit niet, dan moet u het voorschot terugbetalen.
Let op: Indien u relatief een even groot omzetverlies heeft als een daling van de loonsom (bijv. 50% omzetverlies en 50% minder loonsom), krijgt u geen subsidie!De NOW is voor werknemers en de dga als deze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De berekening luistert zeer nauw en u wilt niet dat u later terug moet betalen! De Tozo is gebaseerd op de Bbz en is voor alle zelfstandigen.

Read more

Reiskostenvergoedingen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis worden werknemers opgeroepen om thuis te werken als dat enigszins mogelijk is. Dit heeft ook gevolgen voor de reiskostenvergoedingen die u aan uw werknemers betaalt. Welke varianten zijn er?

Geen reiskostenvergoeding meer
Op declaratiebasis

U kunt er natuurlijk voor kiezen om de reiskostenvergoeding van uw werknemer stop te zetten. De werknemer maakt immers geen kosten meer. Let op. Uiteraard is dat alleen mogelijk als u op declaratiebasis de reiskosten in geld uitbetaalt of de werkelijke kosten van bijv. het openbaar vervoer vergoedt.

Vaste vergoeding woon-werkverkeer
Praktische regeling

Misschien betaalt u net als veel andere werkgevers een vast bedrag van € 0,19 per kilometer aan uw werknemers en past u daarbij de praktische methode toe die de Belastingdienst toestaat.

Berekening vaste vergoeding
Deze methode houdt in dat u ervan uitgaat dat een fulltime werkende werknemer 214 dagen per jaar naar de werkplek reist. De maandelijkse onbelaste reiskostenvergoeding is dan 1/12 x 214 x € 0,19 x reisafstand per dag.

Bij afwezigheid van de werknemer
Kortdurend

Deze praktische regeling mag u bij kortdurende afwezigheid van de werknemer (bijv. bij ziekte) blijven toepassen. Er zijn twee varianten.

Mogelijkheid 1: kortdurend doorbetalen
De eerste mogelijkheid houdt in dat u de reiskostenvergoeding in de maand waarin de werknemer stopt met reizen en de daaropvolgende maand nog doorbetaalt. In de meeste gevallen gaat het dan tijdens de coronacrisis om maart en april.

Weer aan het werk
Als de werknemer weer naar zijn werkplek komt, dan mag u in die maand nog geen onbelaste reiskostenvergoeding betalen, maar pas vanaf de daaropvolgende maand.

Mogelijkheid 2: 128 dagen per jaar reizen
De tweede mogelijkheid is dat u alleen stopt met het betalen van de reiskostenvergoeding als uw werknemer minder dan 128 dagen per jaar naar de werkplek reist. Als u verwacht dat de werknemer in de loop van het jaar dus weer fulltime naar de werkplek zal reizen en daardoor meer dan 128 keer in 2020 tussen woning en werkplek reist, kunt u de reiskostenvergoeding in de tussentijd gewoon blijven doorbetalen. Let op.  U neemt dan wel het risico dat als de werknemer bijv. uit dienst treedt, de reiskostenvergoeding bovenmatig was en dat deze ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling komt. Tip.  De 128-dagengrens geldt voor een werknemer die vijf dagen per week werkt. Voor een parttimewerknemer mag u deze eis pro rata verlagen.

Versoepeling van de regels?
Er gaan al stemmen op die vragen om een soepele toepassing van de fiscale regels in deze crisissituatie. U kunt er tenslotte ook niets aan doen dat uw werknemers nu minder vaak naar hun vaste werkplek reizen.

Verplicht om reiskosten te vergoeden?
Een veelgestelde vraag is of u verplicht bent om deze reiskostenvergoeding te betalen. Er wordt immers helemaal niet gereisd en zo bespaart u kosten. Daarvoor is het allereerst van belang wat daarover is bepaald in een eventuele cao of individuele arbeidsovereenkomst. Deze laatste kent meestal een bepaling dat bij bijzondere omstandigheden de werkgever bevoegd is om eigenhandig de overeenkomst te wijzigen. Het coronavirus is zeker zo’n bijzondere omstandigheid.U kunt ervoor kiezen om uw werknemers niet langer een onbelaste reiskostenvergoeding te betalen als zij thuiswerken. Dit hoeft echter niet per se meteen. Als u de reiskostenvergoeding blijft doorbetalen, moet u wel goed op de daarvoor geldende fiscale regels letten om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.

Read more

Bijzonder uitstel van betaling

Als u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Dit kunt u nu ook online doen.

Drie maanden
U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de periode van drie maanden. U vraagt dan automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.
Let op
Het is wel van belang om op tijd aangifte te blijven doen. U kunt pas bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u een aanslag heeft ontvangen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Online
U kunt het bijzonder uitstel van betaling nu ook online aanvragen. U moet inloggen met uw DigiD. Er is gekozen voor deze manier van inloggen, omdat dit formulier ook bedoeld is voor zzp’ers en eenmanszaken. Als uw onderneming een rechtspersoon is, dan moet een werknemer of uw adviseur inloggen met zijn eigen DigiD. Klik op onderstaande button.

Uitstel van betaling online aanvragen

Read more
 • 1
 • 2