Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Informatie UBO-Register

Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het nieuwe UBO-register. Hier informeren wij u over deze registratieplicht en geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over het UBO-register.

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register is een register waarin vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten registreren (zie hierna over wanneer iemand ‘UBO’ is). Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme. De gedachte is dat het tegengaan hiervan makkelijker wordt als duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een entiteit is/zijn. Op die manier zijn personen en organisaties (zoals accountants, advocaten en notarissen) beter geïnformeerd over degenen met wie zij een zakelijke relatie aan (willen) gaan.

Welke informatie is openbaar?
Een deel van de informatie over de UBO’s is openbaar. Het gaat om de voor- en achternaam, geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit, het land waar de UBO woonachtig is en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Welke informatie is niet openbaar?
Gegevens over de UBO’s die niet openbaar zijn en alleen in te zien zijn door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) zijn het burgerservicenummer (BSN) / buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), de geboortedag, het geboorteland en de geboorteplaats, het woonadres, een afschrift van geldig identiteitsdocument en een afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt (zoals een kopie aandeelhoudersregister, een kopie certificaathoudersregister of een kopie van een oprichtingsakte).

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De volgende organisaties moeten UBO’s inschrijven: bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte), waarborgmaatschappijen en coöperaties, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met onderneming. Ook de volgende personenvennootschappen moeten UBO’s inschrijven: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De UBO-registratieplicht geldt daarnaast voor Europese nv’s, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben, en rederijen.

Uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO-register zijn onder meer beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en verenigingen van eigenaren. Ook buitenlandse juridische entiteiten hebben in Nederland geen registratieplicht, maar die vallen mogelijk onder de registratieplicht voor het UBO-register van het land van herkomst.

Wanneer moet de UBO worden ingeschreven?
Rechtspersonen en vennootschappen die al bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO(’s) te registreren. Rechtspersonen en vennootschappen die nog niet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben een week de tijd vanaf het moment waarop de verplichting tot de opgave in het handelsregister ontstaat (bijvoorbeeld de oprichting). Als de UBO’s in de toekomst wijzigen, dan moet dat direct worden geregistreerd.

Waar kan de UBO worden ingeschreven?
Registratie in het UBO-register vindt plaats via de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Wat houdt de ‘terugmeldplicht’ van Wwft-dienstverleners in?
Bij dienstverlening die onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) valt, zijn dienstverleners (onder wie wij als boekhouders/accountants, maar ook advocaten en notarissen) wettelijk verplicht om ‘cliëntenonderzoek’ te doen. Bij het Wwft-cliëntenonderzoek moet het UBO-register worden geraadpleegd.

Als er verschil zit tussen de geregistreerde informatie in het UBO-register en de UBO-informatie die de Wwft-dienstverlener zelf heeft, dan is de Wwft-dienstverlener wettelijk verplicht om dat te melden bij de Kamer van Koophandel. Dit is de ‘terugmeldplicht’ bij Wwft-dienstverlening. De terugmelding moet worden onderbouwd met stukken. De Kamer van Koophandel stelt vervolgens de juridische entiteit op de hoogte dat een verschil is gemeld en stelt haar in de gelegenheid de informatie in het UBO-register te controleren. De Kamer van Koophandel vraagt geen informatie op bij de UBO’s.

Wanneer is iemand een UBO?
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon of vennootschap. Volgens de wet is de UBO elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Een UBO is dus altijd een natuurlijk persoon. Een juridische entiteit kan één of meer UBO’s hebben (of pseudo-UBO’s).

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moeten er één of meer ‘pseudo-UBO’s’ worden aangewezen. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel. Het verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap wie daaronder moet worden verstaan.

Meer informatie over het UBO-register?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog behoefte hebben aan aanvullende informatie of nog vragen hebben, kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl), de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of neem contact met ons op.

Read more

5 vragen aan Nancy Groeneweg – eigenaar CFM Bedrijfsadministratie

CFM Bedrijfsadministratie werkt samen met Visma eAccounting Accountancy. Onlangs heeft Visma de mede-eigenaar 5 vragen gesteld. Nieuwsgierig? Lees hieronder het interview.

1. Wat houdt u momenteel zakelijk het meest bezig?

Momenteel zijn wij druk bezig met het slaan van een automatiseringsslag. Denk hierbij aan het optimaal gebruikmaken van alle Visma-diensten en andere tools waarmee we werken. Dat noem ik werken aan de toekomst, het zoveel mogelijk digitaal verwerken van de administratie. Want dan zorg je ervoor dat de ondernemer zelf zich kan bezighouden met het laten groeien van zijn/haar bedrijf. Als ‘het geraamte’, zoals wij dat noemen, staat, heeft men een goede basis voor een zorgeloze onderneming. In ieder geval op administratief vlak!

2. Wat zou er moeten veranderen in uw sector?

Er is al een hoop aan het veranderen in de administratieve sector. Waar onze klanten voorheen nog hun administratie in dozen en ordners kwamen afleveren, verloopt nu vrijwel alles digitaal. Natuurlijk hebben wij nog een enkele klant waarbij het nog wel zo gaat, maar ook die proberen we langzaam over te halen om digitaal te gaan werken. Er valt een hoop tijdwinst mee te behalen en ook het toegenomen enthousiasme onder onze klanten valt op. 

Dus wat er verder nog moet veranderen in onze sector? Zoveel mogelijk digitaliseren, waardoor de klant zich echt metondernemer kan bezighouden.

3. Waar bent u op zakelijk gebied het meest trots op en wat had u beter anders kunnen doen?

CFM Bedrijfsadministratie

Wij zijn het meest trots op de manier waarop wij zaken doen met onze klanten. Een persoonlijke aanpak is voor ons de hoogste prioriteit. Wij hechten waarde aan de persoon achter de onderneming. Immers, als het daar goed mee gaat, dan groeit de onderneming automatisch mee. Die insteek is wellicht anders dan die van sommige andere boekhoudkantoren. 

Wij hebben de meeste klanten gekregen door mond-tot-mondreclame ontvangen en zijn pas dit jaar echt actief geworden op social media. Als er iets beter had gekund dan hadden we eerder kunnen starten met het gebruikmaken hiervan.

4. Met wie zou u wel eens rond de tafel willen en waarom?

Dat is een zeer goede vraag. Er zijn genoeg mensen met wie ik aan tafel zou willen zitten. Denk aan partijen die ons kunnen assisteren of ondersteunen op het gebied van automatisering, zodat wij kunnen blijven innoveren. Meegaan met de tijd of zelfs voorop te lopen vinden we erg belangrijk omdat wij klanten zo altijd het neusje van de zalm kunnen (blijven) bieden.

Wij willen dan ook graag met (nieuwe) klanten rond de tafel voor een goed gesprek. Door goed met klanten te communiceren kunnen we hen de optimale service bieden. 

Ook zouden wij graag met Visma rond de tafel willen Samenwerken is immers key en samen staat men altijd sterker dan alleen.

5. Heeft u nog een goed advies voor uw collega-ondernemers?

Blijven communiceren met de klanten. Regelmatig horen wij van (nieuwe) klanten dat zij bij andere boekhouders eens in de zoveel tijd een rapportage onder de neus gedrukt krijgen, zonder enkele vorm van uitleg over wat er nu eigenlijk op te zien is. Het resultaat? De ondernemers lezen rapportages niet en blijven op die manier onwetend van de stand van zaken binnen hun bedrijf. 

Wij houden onze klanten altijd op de hoogte van hun administratie, maar leggen ook uit wat een balans of resultatenrekening is en hoe ze die het beste kunnen lezen. Dát is voor ons zeer belangrijk!

Read more

Interview met de directie van CFM Bedrijfsadministratie

Vandaag is het een jaar geleden dat onze eigenaren Esther Lemmers – Witteveen en Nancy Groeneweg – Twickler bijeen kwamen om Nancy toe te voegen als mede-eigenaar van CFM Bedrijfsadministratie. Een mooi moment om even bij stil te staan met een interview met Nancy.

Lees het interview hier:

  • Vertel iets over uzelf

Mijn naam is Nancy Groeneweg-Twickler en ik ben 35 jaar oud. Vorig jaar september (2020) ben ik getrouwd met mijn grote liefde Joop en samen hebben wij een prachtige dochter Joanna van inmiddels alweer 9 jaar. Hoewel ik mijn accent probeer te onderdrukken, zal je kunnen horen dat ik uit Rotterdam kom. Niks mis mee natuurlijk! Vanaf de middelbare school ben ik al de richting van administratie ingegaan en tot op de dag van vandaag is dat de beste keuze voor mij geweest en geniet ik hier nog iedere dag van. Een enthousiaste zakenvrouw met een grote dosis humor, zo kan je mij het beste omschrijven.

  • Wat zijn uw doelen?

Mijn doel is om Accountant te worden en met ons bedrijf CFM Bedrijfsadministratie daardoor de schakeling te maken naar een accountantskantoor. Dit is iets wat ik vanaf het begin al in mijn hoofd had en gelukkig zijn we daar begonnen stappen mee in het maken. Een mooi kantoor waar iedereen terecht kan met zijn administratie, maar zeker ook voor advies en coaching gesprekken. Het ondersteunen van een onderneming, maar net zo goed de ondernemer zelf. Doordat wij als bedrijf, maar ook zeker ik als persoon, blijf groeien, kunnen wij onze klanten de optimale service (blijven) bieden.

  • Welke opleiding heeft u gevolgd en volgt u nu ook nog een opleiding?

Ik heb diverse opleidingen gevolgd. Ik ben een bezig bijtje! Zo heb ik diverse opleidingen gevolgd en behaald in de administratieve branche, maar zo ben ik ook een gediplomeerd vakfotograaf. Afgelopen week heb ik het heuglijke nieuws ontvangen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding HBO Oriëntatie Bedrijfseconomie. Gelukkig maar! Want hierdoor is mijn deur naar de start van mijn opleiding voor Accountant geopend. Ik heb gelijk de koe bij de hoorns gevat en mij ingeschreven voor deze bachelor opleiding waar ik begin April 2021 mee zal gaan starten.

  • Wat vindt u aantrekkelijk aan uw beroep?

Het meest aantrekkelijke aan dit beroep is het ondersteunen van mensen in de ruggengraat van hun onderneming. Het is een feit dat als de administratie niet klopt, je niet goed een onderneming kunt runnen. Het is immers onmogelijk een juiste balans te vinden tussen kostprijs en omzet, zolang de administratie niet up-to-date is. Het is dan ook mijn missie om ondernemers te helpen op dit vlak. Hoe vaak ik wel niet hoor dat als ondernemers een balans en resultatenrekening onder hun neus krijgen, niet weten wat ze precies zien. Resultaat, ze bekijken deze gegevens dan ook niet. Naast het verwerken van de administratie ook de ondernemer kunnen coachen is dan ook heel leuk om te doen.

  • Welke werkzaamheden voert u uit?

Als mede-eigenaar van deze prachtige onderneming hou ik mij vooral bezig met de bedrijfsprocessen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een nieuw logo laten ontwerpen waar wij enorm trots op zijn. Deze zullen wij aankomende maandag bekend gaan maken op onze Social Media! Ook behoren de personele zaken tot mijn takenpakket. Maar vooral bestaan mijn dagelijkse werkzaamheden in het ondersteunen van onze klanten in welke vorm dan ook. Zowel het voeren van hun administratie als het adviseren van diverse vraagstukken op administratief vlak.

  • Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen CFM Bedrijfsadministratie?

Wij zijn momenteel met 4 personen. Drie medewerkers en één stagiair. Wij hebben een leuk team zo! Iedereen is goed op elkaar ingespeeld en is gevuld met een goede dosis humor. Dat is wel heel belangrijk. Een dag niet gelachen is immers een dag niet geleefd!

  • Hoe blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen uw vakgebied?

Wij blijven via verschillende kanalen op de hoogte van alles wat er gebeurd in ons vakgebied. Dit kan zijn door de informatie stroom vanuit onze diverse pakketten waarmee wij werken. Ook hebben wij diverse forums waar wij juridische informatie kunnen halen en krijgen wij dagelijks nieuwsbrieven en tips en trics binnen in de email. Maar ook de studie die ik onlangs ben begonnen heeft een complete juridische database. Wij zullen hoe dan ook op alle mogelijke manier up-to-date blijven van de ontwikkelingen in ons vakgebied en deze uiteraard delen met onze klanten.

  • Jullie maken nog geen gebruik van Social Media?

Klopt! Voorheen hebben wij ons nog niet echt verdiept in Social Media. Alles ging via mond op mond reclame wat uiteraard de beste reclame is die je maar kan bedenken. Echter hebben wij tóch besloten om ook aan de gang te gaan met Social Media. Niet zo zeer om expressief nieuwe klanten aan te trekken dan wel om klanten te informeren. Wij snappen als geen ander dat een ondernemer bezig is met hetgeen waarvoor hij of zij is gestart, het ondernemen. Administratie moet dan zo makkelijk en transparant mogelijk gemaakt worden. Door gebruik te maken van de sociale media platformen kunnen wij die educatie op oppervlakkig niveau geven. Door die kleine handvatten merken wij bij onze huidige klanten een schifting naar stabielere administratieve onderneming.

Vanaf maandag 15 maart 2021 zullen wij starten met onze Social Media avontuur. Volg ons gerust!

  • Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Dit kan op diverse manieren. Zowel per email of per telefoon.
Telefoon             015 3333 001
Email                 info@bedrijfs-admin.nl
Facebook           CFM Bedrijfsadministratie
LinkedIn            CFM Bedrijfsadministratie
Instagram          @cubuzfinancialmanagement

  • Tot slot…

Wist u dat de letters CFM van CFM Bedrijfsadministratie staan voor Cubuz Financial Management? Onze juridische naam is Cubuz Financial Management B.V., maar hebben gekozen voor de handelsnaam CFM Bedrijfsadministratie.

Read more

Nieuwe (belasting)maatregelen

Het kabinet heeft vrijdag zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen. Zo komt er een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een ruimere verliesverrekening. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld en er komt een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Door de maatregelen komen er dit jaar tijdelijk ruim 4 miljard euro minder belastinginkomsten binnen, die volgend jaar alweer grotendeels terug worden verwacht.

De zes maatregelen:

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel, meldt het kabinet.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verliezen die VPB-belastingplichtige bedrijven dit jaar verwachten te lijden mogen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan die verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.

Read more