Dga-beloningen, welke mogelijkheden zijn er in deze tijden?

Velen worden getroffen door de coronacrisis. Het kabinet heeft inmiddels allerlei maatregelen getroffen voor ondernemers. Wat nu voor de dga? Wat kunt u regelen en adviseren om door de coranacrisis te komen?

NOW
Een van de maatregelen betreft de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Op basis hiervan kunnen ondernemers, onder voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van de loonsom. Dga’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en vrijwillig verzekerden, komen niet in aanmerking voor de NOW. De dga heeft dan eventueel alleen recht op de Tozo, de regeling voor zzp’ers voor een uitkering tot bijstandsniveau.

Tozo
Ondernemers die beneden het bestaansminimum dreigen te komen, kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een uitkering aanvragen die het inkomen aanvult tot het bestaansminimum. De maximumtermijn is drie maanden en het maximumbedrag is € 1.500 netto per maand.

Dga
Als dga is men in beginsel geen zelfstandig ondernemer, maar voor het Bbz, en dus voor de Tozo, wordt de dga wel als zelfstandig ondernemer aangemerkt indien men als dga alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit en gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming werkt.
Tip!  Uw cliënt (dga) kan dus een beroep op deze regeling doen, mits hij voldoet aan het urencriterium, volledige zeggenschap heeft, de financiële risico’s draagt en de BV het dga-salaris niet kan uitbetalen.

Fiscaal gebruikelijk loon
Als dga is men op basis van artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 verplicht om een gebruikelijk loon uit de BV op te nemen. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon in 2020 is € 46.000. In verliesgevende situaties kon de dga al tot een lager loon besluiten.

Lager fiscaal gebruikelijk loon
Inmiddels is bekend geworden dat de BV en de dga in 2020 een lager loon mogen afspreken in verhouding tot de omzetdaling. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit is toegestaan als de crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en de liquiditeit van de BV. Dit wordt achteraf getoetst aan het einde van het jaar, aangezien er dan meer duidelijkheid bestaat over het effect van de coronacrisis op de resultaten van de BV. Loon dat de dga al heeft genoten over de verstreken perioden in 2020, kan niet worden teruggedraaid. Mocht op het einde van het jaar dus blijken dat het loon van de dga ten onrechte naar beneden is bijgesteld, dan moet er achteraf een correctie plaatsvinden. Weeg dit dus zorgvuldig af, stem dit schriftelijk af met uw dga-cliënt en leg dit goed vast in het cliëntendossier.

Vaste reiskostenvergoeding dga
Inmiddels zitten we al een aantal weken in een ‘intelligente lockdown’. Veel werknemers, en ook dga’s, werken nu gedwongen thuis. Geen woon-werkverkeer dus.

Reiskosten
Aan werknemers en dga’s kunnen de reiskosten worden vergoed. Op declaratiebasis bedraagt deze onbelaste vergoeding € 0,19 per kilometer. Bij een hogere vergoeding is het meerdere belast. De reiskosten kunnen ook worden vergoed via een vaste kostenvergoeding. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een (fulltime)werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar een vaste werkplaats rijden. Ook dga’s komen in aanmerking voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Goedkeuring gebruiken
Als een werknemer langdurig afwezig is, dan moet de vaste onbelaste reiskostenvergoeding na deze periode worden stopgezet. Langdurig betekent meer dan zes weken. Aanvankelijk werd aangenomen dat indien een werknemer en dus ook een dga langdurig thuis werkt door de coronacrisis, ook deze vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet worden stopgezet. Op 14 april 2020 schreef het Ministerie van Financiën in een brief dat zij het in deze bijzondere tijd ongewenst vindt dat een werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of tot het belast loon moet rekenen. Het is dus goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding, op dezelfde manier als voor deze crisis, onbelast kan worden vergoed. Een wijziging in het reispatroon veroorzaakt door de coronacrisis, leidt dus niet tot fiscaal verplichte aanpassing van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Laptop of extra beeldscherm
Het is ook mogelijk om vanuit de BV bijv. een extra laptop of tweede beeldscherm onbelast ter beschikking te stellen aan een dga (werknemer van de BV). Hiervoor geldt dat de BV de kosten van de voorziening moet betalen en dat deze niet worden doorberekend aan de dga. Verder geldt dat de voorziening noodzakelijk moet zijn voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking (dit zal meestal geen probleem zijn: bijv. voor de bankrekening is internet nodig).

Internetaansluiting
Ook kan de BV de internetaansluiting thuis onbelast vergoeden. Hierbij geldt eveneens de voorwaarde dat er moet worden voldaan aan het hiervoor genoemde noodzakelijkheidscriterium. Vaak is er sprake van een alles-in-één pakket, waarin ook de tv zit. In dat geval mag de BV alleen het internetdeel van de kosten vergoeden.

verstuur

Bericht

telefoonnummer

email

voor- en achternaam

bedrijfsnaam

hoe heeft u ons gevonden?

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met ons op

Contact

015 3333 001
info@bedrijfs-admin.nl
www.bedrijfs-admin.nl

beconnummer: 721359
kvk-nummer: 72883707

vestiging Zoetermeer
bredewater 26
2715 ca zoetermeer

vestiging Den Hoorn
rijksstraatweg 6a
2635 AC den hoorn