Hulpmaatregelen Tozo en NOW, wat voor de BV en dga?

Ondernemersland wordt overspoeld met hulpmaatregelen. Prachtig, maar ziet u door de bomen het bos nog? Wat is er nu wel of niet geschikt voor de BV of diens dga? We zetten het voor u op een rijtje.

Tozo

Veel zelfstandigen die inkomsten mislopen in verband met de coronacrisis, kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op basis van deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers die aan de voorwaarden voldoen:

  1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen tot het sociaal minimum. Dit komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden of maximaal € 1.050 (netto) voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur bedraagt drie maanden en kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 worden aangevraagd. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 mei 2020. Tip.  Er wordt geen vermogens- of partnertoets toegepast. Ook hoeft u de uitkering niet terug te betalen. Let op.  De werkelijke genoten inkomsten controleert de gemeente achteraf.
  2. een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157, tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening bedraagt drie jaar. Tot 2021 hoeft u niet af te lossen. Bij de aanvraag dient er aannemelijk te worden gemaakt dat het bedrijf een liquiditeitsprobleem heeft als gevolg van de coronacrisis.

Inlichtingenplicht
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering (bijv. uw veranderde inkomenssituatie), bent u verplicht om dit bij uw gemeente te melden. De gemeente zal de uitkering dan aanpassen of stopzetten.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • u woont in Nederland en uw bedrijf (of de hoofdzakelijke werkzaamheden) is eveneens in Nederland gevestigd;
  • u voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar);
  • uw onderneming is voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Starters
Bent u nog geen jaar geleden gestart met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam te zijn geweest in uw bedrijf. Ook niet-facturabele uren, zoals het administreren, het bijwerken van de website en acquisitie tellen mee.

Wat met de dga?
Ook als dga van een BV kunt u een beroep doen op de tijdelijke regeling als:

  • u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week werkzaam bent in de onderneming;
  • er sprake is van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s;
  • u verklaart en aannemelijk kunt maken dat de BV u nu geen salaris kan uitbetalen.

Aanvraag
Vraag de Tozo aan in uw woongemeente.

NOW

Heeft u een omzetverlies van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden, dan kunt u vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen. Het percentage van de tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (20% van 90%) van de loonsom, etc.

Formule
De NOW is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De formule hiervoor is (voor werkgevers die maandaangifte loonheffingen doen): A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Dit is de rekenregel voor de subsidie voor de loonkosten tussen 1 maart en 31 mei 2020.

Voorschot
Van de berekende subsidie via de formule krijgt u een voorschot van 80%. Aangegeven wordt dat dit voorschot binnen twee à vier weken na de aanvraag in drie termijnen ter beschikking komt, maar mogelijk eerder.

Welke werknemers?
De subsidie is bedoeld voor de loonkosten van alle werknemers die bij u in dienst zijn. Het salaris van flexwerkers wordt ook gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden
Een voorwaarde is dat u uw medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen. Daarbij mag u tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ontslaat u wel een werknemer om deze reden, dan wordt het loon van de desbetreffende werknemer(s) verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom die bepalend is voor de subsidie.

Definitieve vaststelling
24 weken na de subsidieperiode dient u de definitieve aanvraag in te dienen. Doet u dit niet, dan moet u het voorschot terugbetalen.
Let op: Indien u relatief een even groot omzetverlies heeft als een daling van de loonsom (bijv. 50% omzetverlies en 50% minder loonsom), krijgt u geen subsidie!De NOW is voor werknemers en de dga als deze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De berekening luistert zeer nauw en u wilt niet dat u later terug moet betalen! De Tozo is gebaseerd op de Bbz en is voor alle zelfstandigen.

verstuur

Bericht

telefoonnummer

email

voor- en achternaam

bedrijfsnaam

hoe heeft u ons gevonden?

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met ons op

Contact

015 3333 001
info@bedrijfs-admin.nl
www.bedrijfs-admin.nl

beconnummer: 721359
kvk-nummer: 72883707

vestiging Zoetermeer
bredewater 26
2715 ca zoetermeer

vestiging Den Hoorn
rijksstraatweg 6a
2635 AC den hoorn